Franchisa Extra Manžel
Hodinový manžel na 100 let
Počet zákazníků, kteří objednali služby našich hodinových manželů: dnes 0, tento týden 18, tento měsíc 49, tento rok 619

Možnosti výdělků členstvím v síti EXTRA MANŽEL

V současnosti měsíčně rozdělujeme mezi naše franchisanty sítě EXTRA SLUŽBY zakázky ve výši 7,4 milionu Kč prostřednictvím naší centrální databáze zakázek na stěhování, vyklízení, úklidy a mytí, opravy, montáže a údržbu.

1. Franchisant ŽIVNOSTNÍK (3 pracovníci a 1 vůz)

Při standardních cenách stěhování v síti EXTRA MANŽEL za 1 měsíc

1 pracovník 500 Kč/hodina
(1 hodina práce)
při 100 hodinách práce za měsíc
(500 Kč x 100 hodin / měsíc)
50 000 Kč
1 pracovník 500 Kč/hodina
(1 hodina práce)
při 150 hodinách práce za měsíc
(500 Kč x 150 hodin / měsíc)
75 000 Kč
1 pracovník 500 Kč/hodina
(1 hodina práce)
při 200 hodinách práce za měsíc
(500 Kč x 200 hodin / měsíc)
100 000 Kč
2 pracovníci 1 000 Kč/hodina
(2 pracovníci x 500 Kč)
při 100 hodinách práce za měsíc
(1 000 Kč x 100 hodin / měsíc)
100 000 Kč
2 pracovníci 1 000 Kč/hodina
(2 pracovníci x 500 Kč)
při 150 hodinách práce za měsíc
(1 000 Kč x 150 hodin / měsíc)
150 000 Kč
2 pracovníci 1 000 Kč/hodina
(2 pracovníci x 500 Kč)
při 200 hodinách práce za měsíc
(1 000 Kč x 200 hodin / měsíc)
200 000 Kč
3 pracovníci 1 500 Kč/hodina
(3 pracovníci x 500 Kč)
při 100 hodinách práce za měsíc
(1 500 Kč x 100 hodin / měsíc)
150 000 Kč
3 pracovníci 1 500 Kč/hodina
(3 pracovníci x 500 Kč)
při 150 hodinách práce za měsíc
(1 500 Kč x 150 hodin / měsíc)
225 000 Kč
3 pracovníci 1 500 Kč/hodina
(3 pracovníci x 500 Kč)
při 200 hodinách práce za měsíc
(1 500 Kč x 200 hodin / měsíc)
300 000 Kč
Přidejte se k nám - franchisant ŽIVNOSTNÍK


2. Franchisant PODNIKATEL (15 pracovníků a 5 vozů)

Při standardních cenách stěhování v síti EXTRA MANŽEL za 1 měsíc

15 pracovníků 7 500 Kč/hodina
(15 pracovníků x 500 Kč)
při 100 hodinách práce za měsíc
(7 500 Kč x 100 hodin / měsíc)
750 000 Kč
15 pracovníků 7 500 Kč/hodina
(15 pracovníků x 500 Kč)
při 150 hodinách práce za měsíc
(7 500 Kč x 150 hodin / měsíc)
1 125 000 Kč
15 pracovníků 7 500 Kč/hodina
(15 pracovníků x 500 Kč)
při 200 hodinách práce za měsíc
(7 500 Kč x 200 hodin / měsíc)
1 500 000 Kč
Přidejte se k nám - franchisant PODNIKATEL


3. Franchisant INVESTOR (45 pracovníků a 15 vozů)

Při standardních cenách stěhování v síti EXTRA MANŽEL za 1 měsíc

45 pracovníků 22 500 Kč/hodina
(45 pracovníků x 500 Kč)
při 100 hodinách práce za měsíc
(22 500 Kč x 100 hodin / měsíc)
2 250 000 Kč
45 pracovníků 22 500 Kč/hodina
(45 pracovníků x 500 Kč)
při 150 hodinách práce za měsíc
(22 500 Kč x 150 hodin / měsíc)
3 375 000 Kč
45 pracovníků 22 500 Kč/hodina
(45 pracovníků x 500 Kč)
při 200 hodinách práce za měsíc
(22 500 Kč x 200 hodin / měsíc)
4 500 000 Kč
Přidejte se k nám - franchisant INVESTOR